BRONNEN - CREDITS & LIENS - LINKS

1. Bronnen - Crédits :

Pour la rédaction de ce site il a été fait usage des publications suivantes.

Bij het opstellen van deze site werden volgende uitgaven gebruikt.

BAUTERS, Paul, Vlaamse Molens, Wind- en watermolens in Vlaanderen: geschiedenis bouw werking recht, Antwerpen, Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon v.z.w., 1978, 131 p., geïll.

BAUTERS, Paul, Kracht van Wind en Water - Molens in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 1989, 288 p., geïll.

BAUTERS, Paul, Van Zadelsteen tot Zetelkruier. 2000 jaar molens in Vlaanderen. Boek 1 - Geschiedenis van het malen met natuurlijke drijfkracht, Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, 1998, 304 p., ill.

BAUTERS, Paul, Van Zadelsteen tot Zetelkruier. 2000 jaar molens in Vlaanderen. Boek 2 - Bouw en werking van de molens met natuurlijke drijfkracht rond 1850 en in de natijd, Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, 2000, 384 p., ill.

BEFTERKERKE, Bavo, Flandria Molendina Terra, in "Ons Heem", XI, 1957, p.157-158, ill.

BRUGGEMAN, J., e.a., Travailler au Moulin - Werken met Molens, s.l., ARAM Nord/Pas de Calais - Werkgroep West-Vlaamse Molens v.z.w., 1996, 200 p., ill., kaart-carte.

DELCOUR, Jan, De wedergeboorte van de Luizenmolen te Anderlecht, in "Molenecho's", 25ste jg., nr. 2, april - juni 1997, p. 66-74, geïll.

DELCOUR, Jan, De oprichting van de Luizenmolen te Anderlecht, in "Molenecho's", 26ste jg., nr. 2, april-juni 1998, p. 61-62, geïll.

DELCOUR, Jan, De Luizenmolen van Anderlecht ingewijd, in "Levende Molens", 21ste jg., juni 1999, p. 67-68, geïll.

DELCOUR, J. & DENEWET, L., Plannen & bestek van Alfred Ronse voor de Luizenmolen te Anderlecht (1941)
1. De restauratiepogingen van 1939-1944: Alfred Ronse als ontwerper
2. De plannen en het bestek van A. Ronse

3.[Afdruk bestek]
4.[Afdruk plannen 1-12]

in "Molenecho's", 28 ste jg., januari - maart 2000, p. 23-40, geïll.

HOLEMANS, Herman, Kadastergegens: 1835-1985 - Brabantse wind- en watermolens, Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L), s.l., Studiekring "Ons Molenheem", 1991, 76 p., geïll.

J.M.R., DEWERT, J., MARECHAL, L., Le Moulin à Vent de Mauvinage, à Silly, in "Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne", tome II, 1929-1930, p. 271-290, ill.

LANCKMANS, Jan, Anderlecht - Beelden van weleer, s.l., Het Streekboek, 1993, 96 p., geïll. + kaart

LEGROS, Elisée, La meunerie à vent: Le moulin de Donceel, en Hesbaye liégeoise, in "Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne", tome V, juillet-décembre 1949, p. 205-240, ill.

SPRUYT, Jos, Luizenmolen van Anderlecht: een molinologisch en landschappelijk juweel, in: "Natuur- & Stedenschoon", jg. 68, 1999, p. 15-17, ill.

VAN AUDENHOVE, Jean, De Luizenmolen van Anderlecht - Le Luizenmolen d'Anderlecht, s.l., s.d., 16 p., ill.

VAN AUDENHOVE, Jean, Les Moulins d'Anderlecht, Anderlechtensia - Cercle d'Archéologie, Folklore & Histoire d'Anderlecht asbl, 2001, 185 p., ill..

VAN DE PUTTE, Maurice, Toponymie van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, deel II - K tot Z, in "Mededelingen van het Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw, O.-L.-V.-Waver, 2007, p. 73.

VAN RYCKEGHEM, Robert, De Luizenmolen van Anderlecht ingedraaid, in "Molenecho's", 27ste jg., nr. 2, april - juni 1999, p. 94-95, geïll.

WEYNS, Dr. J., De Molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk, Bokrijkse Berichten 3, Overdruk uit: "Liber Amicorum Mter Jan GRUYTERS", 1957, p. 553-565, geïll.

X, Luizenmolen - News, Bulletin (paraît deux fois l'an) - Tijdschrift (verschijnt twee keer per jaar), Edité par l'asbl Luizenmolen-Anderlecht - Uitgegeven door de vzw Luizenmolen-Anderlecht, n°1 februari - février 2001.

X, De Molens in Brabant, Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961, 325 p., geïll. + kaart.

Liebig-prenten: Reeks Windmolens in België, 1. Molen te Itterbeek, s.l., s.d.

Liebig - Luizenmolen Itterbeek

En 1867, Jan Baptista Vandenschrieck est venu s'établir sur le "Karonjemolen" à Herfelingen. A partir de là s'est développée l'entreprise familiale nv molens-moulins sa VANDENSCHRIECK, Herfelingen, qui jouit d'une solide réputation. C'est aussi elle qui nous rend possible de moudre régulièrement en nous alimentant en grain et en nous permettant d'écouler la farine. Lisez à ce sujet:
spatie
E. DE KINDEREN, Aangename kennismaking met Willy Vandenschrieck in Herfelingen, in "Elevator, vakblad voor de bloem-, graan- en mengvoederindustrie - Uitgave: vzw De Belgische Molenaar", 95ste jaargang (2000), nr. 7, 17 juli 2000, blz. 3-7, geïll.
spatie
Bovenstaand artikel is gewijd aan het familiebedrijf nv molens-moulins sa VANDENSCHRIECK, Herfelingen, dat ons steunt door het leveren van graan. De auteur geeft aan hoe vanuit de Karonjemolen, waarop in 1867 Jan Baptista Vanderschrieck zich samen met zijn broers en zusters te Herfelingen is komen vestigen, het huidige maaldersbedrijf op mensenmaat tot groei en bloei is gekomen.

2. Links - Liens :

Le choix de liens électroniques présenté ci-dessous est le résultat de recherches et d'une présentation synthétique faites aussi minitieusement que possible. Il contient évidemment aussi un aspect arbitraire inévitable. Au cas où vous désireriez exprimer des suggestions ou des remarques à propos de ces liens relevés, veuillez les communiquer au responsable de ce site (voir page: "ECRIVEZ-NOUS - SCHRIJF ONS").

De keuze van electronische links die hieronder wordt voorgesteld is het resultaat van opzoekingen die zo zorgvuldig mogelijk zijn gebeurd in het vooruitzicht van een synthetische voorstelling. Uiteraard bevat dit soort van werk steeds aspecten van subjectieve beoordeling waarbij bepaalde elementen wellicht ter discussie kunnen staan of zelfs verkeerd werden ingeschat. Al uw suggesties of opmerkingen dienaangaande zullen met aandacht worden behandeld door de webmaster (zie daarvoor onze bladzijde: "ECRIVEZ-NOUS - SCHRIJF ONS").

Gemeente Anderlecht - Commune d'Anderlecht :

Commune d'Anderlecht (site officiel)

Gemeente Anderlecht (officiële site)

Anderlecht, gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Anderlecht: La Maison d'Erasme 

Anderlecht: Maison d'Erasme et Béguinage  

Bezienswaardigheden in de omgeving - A voir dans les environs :

   

Sites van andere staakmolens - Sites d'autres moulins sur pivot :

Brugge: Sint-Janshuis
Heist-op-
den-Berg:
Kaastrooimolen. Hier wordt ook documentatie aangeboden 
over de verdwenen "Berderen molen" en "Berthoutmolen"
van Hallaar.
Heule: Preetjes'molen (vlaszwingelmolen - moulin à écanguer le lin)
Knokke: Kalfmolen
Langemark: Steenakkermolen - Nog Steenakkermolen
Leisele: Stalijzermolen
Noorderwijk Hogewegmolen
Moulbaix: Moulin de la Marquise - Encore le Moulin de la Marquise
Woluwe: Verbrande Molen - Moulin Brûlé

Boeiende watermolensites ten onzent - Sites intéressants de moulins à eau de nos contrées :

Sint-Maria-Latem: IJzerkotmolen (Watermolen op de Zwalm), na restauratie terug maalvaardig en ingehuldigd op 15 mei 1999 - Moulin à eau sur la Zwalm en Flandre-Orientale, et après restauration, rendu à la mouture le 15 mai 1999.

Moulin de Jupille, 26 rue du moulin, 6987 Jupille-Sur-Ourthe: site bilingue intéressant et bien illustré donnant un aperçu historique aussi bien que mécanique - tweetalige site van de molen met geïllustreerde beschrijving van geschiedenis en werking.

Rupelmonde: de Getijdenmolen, een unicum in ons land: malen met de getijden (een maalkalender is ter beschikking van de belangstellenden) - A Rupelmonde le moulin à marée a été complètement restauré (un calendrier avec les dates de mouture est à la disposition du visiteur intéressé).

Sites van Belgische Molenverenigingen - Sites d'associations belges pour la préservations des moulins :

Site van internationale molenvereniging - Site d'association internationale :

Sites van molenverenigingen in Nederland en Frankrijk - Sites d'associations en France et aux Pays-Bas :

 • De vereniging 'Gild Fryske Mounders' (GFM) verzorgt al ruim 20 jaar een opleiding tot vrijwillig molenaar. Het GFM is een vereniging die nauw samenwerkt met het (landelijke) Gilde van Vrijwillige Molenaars (GvVM). Haar site geeft heel wat documentatie, ook over molenliteratuur en tijdschriften - Cette association de Frise y assure depuis plus de vingt ans une formation aux meuniers bénévoles; en outre elle présente dans son site une bibliographie remarquable.

 • De Stichting De Groninger Molens
 • Het Gilde van vrijwillige molenaars afdeling Groningen

 

 • Moulins à marée - Getijdenmolens:

 • Les Moulins à marée du Golfe de Morbihan: On en a recensé une trentaine autour du Golfe de Morbihan. Par marée haute le meunier fait remplir des bassins réservoirs, dont l'eau en se vidant vers la mer à marée basse entraîne le mouvement de la roue hydraulique du moulin - Nog een dertigtal gebouwen van getijdenmolens omringen heel de mooie Golfe du Morbihan. In ons land staat het mooist bewaarde exemplaar van dit soort molens te Rupelmonde, waar hij zeer regelmatig in werking is en voor het publiek toegankelijk.

 • Parmi divers autres sites de moulins à eau relevons: - Er zijn nog heel wat andere sites over watermolens in Frankrijk. We pikten er enkelen uit:

  Le Moulin de la Mouleyrette (qui présente un site bien documenté et une association qui s'est fixé un large objectif englobant tous les aspects de la meunerie d'autrefois); les Moulins en Périgord; le Moulin à Elise en Vendée; le Moulin de Sarré autour duquel s'est créée en 1994 une sympathique Association des amis du Moulin de Sarré.
  Enfin, un site dans lequel des documents de plus d'
  une vingtaine de moulins à eau bretons sont liés à la généalogie et à l'histoire locale -
  Dit is een echt heemkundige site waarin familiekunde, molinologie en plaatselijke geschiedenis voor Bretagne zijn verwerkt.

Luizenmolen: klinkplaat - platine cuivrée

Home Next